Newsy
Wizyty
Dziś: 72Wszystkie: 348494

Program 2017-2018

 

 

wrzesień 2017

 

 

 

15-17 Fundament – pierwsza seria, cz. 1 (rekolekcje ignacjańskie)

 

Cel: Fundament to rekolekcje przygotowujące do przeżycia Ćwiczeń Duchowych według metody św. Ignacego z Loyoli. Pozwalają nauczyć się medytacji ignacjańskiej – modlitwy Pismem Świętym. Nazwa pochodzi od fragmentu Ćwiczeń, na których opierają się te rekolekcje: uczestnicy podejmują na modlitwie cel swojego życia, sposoby dokonywania życiowych wyborów i dążenie do wewnętrznej wolności, której źródłem jest Bóg.

 

Forma: rekolekcje rozłożone zostały na dwa weekendy (cz. 2: 24-26 listopada 2017). Po każdym wprowadzeniu (jest ich 6 podczas weekendu) uczestnicy są zaproszeni do godzinnej modlitwy. W czasie tych rekolekcji obowiązuje milczenie i rozmowa z kierownikiem duchowym.

 

 

 

22-24 I tydzień Ćwiczeń Duchowych - cz. 1(rekolekcje ignacjańskie)

 

Cel: Pierwszy Tydzień Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego to zaproszenie do tego, by stanąć w świetle Bożego miłosierdzia wobec rzeczywistości swojego grzechu. Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze przeżycie Fundamentu.

 

Forma: treści I tygodnia ĆD rozłożone zostały na trzy weekendy. (cz. 2: 17-19 listopada 2017; cz. 3: 26-28 stycznia 2018). Proponujemy taki sposób odbycia rekolekcji dla osób, które nie mogą pozwolić sobie czasowo na przeżycie rekolekcji 8-dniowych proponowanych przez inne domy rekolekcyjne.

 

 

 

październik

 

 

 

29.09-1.10 Ikona nie ręką ludzką uczyniona - warsztaty pisania ikon dla początkujących (ilość uczestników: min. 10 max. 17 osób).

 

Cel: poznanie podstaw teologii i warsztatu pisania ikon.

 

Forma: wykłady, zajęcia praktyczne z pisania ikon. Czas trwania: około 24 godzin zegarowych w ramach trzech dni (od piątku po południu do niedzieli włącznie).

 

Przykładowe tematy: biblijne podstawy kultu ikony, modlitwa ikonografa, wykonanie grafiji, teologia rysunku.

 

Prowadząca: Jolanta Świątkiewicz, ikonograf, wykładowca Śląskiej Szkoły Ikonograficznej.

 

Warsztaty kończą się poświęceniem ikon i otrzymaniem świadectw ukończenia.

 

 

 

6-8 7 sekretów efektywnego ojcostwa - warsztaty dla ojców

 Zapisy: http://tato.net/wydarzenia/7sgliwice/

Cel: ciekawe, nowatorsko zaplanowane wydarzenie dla mężczyzn, którzy chcą wzmocnić swoje ojcowskie umiejętności i stawać się bohaterami dla swoich dzieci.

 

Niektóre tematy: utrzymanie równowagi na linii życie rodzinne - praca zawodowa; rozpoznanie silnych i słabych stron swojego ojcostwa; wykorzystanie umiejętności przydatnych do wzmocnienia więzi z dzieckiem na każdym etapie jego rozwoju; tworzenie i wdrożenie praktycznego planu działania dla taty; wymiana doświadczenia w męskim gronie i stworzenie środowiska aktywnych i zaangażowanych ojców.

 

Prowadzący: Maciej Petela

 

 

 

20-22 Moc w słabości się doskonali – rekolekcje filmowe dla młodych

 

Czy można przemienić słabość w zwycięstwo? W czym potrzebujesz przemiany, a co jest twoją mocą? I wreszcie jak to jest, że Jezus rzeczywiście sprawia, że "moc w słabości się doskonali"?

 

Rekolekcje filmowe to czas skupienia i wyciszenia. Poprzez połączenie rozważania Pisma Świętego z filmowymi obrazami, będziemy się starali odkrywać to co na ten czas zaplanował dla nas Pan Bóg. 

 

Rekolekcje będą się odbywać w częściowym milczeniu.

 

 

 

 

 

25-29 II i III tydzień Ćwiczeń Duchowych - cz. 1 (rekolekcje ignacjańskie)

 

Cel: kolejne etapy Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli to drugi i trzeci tydzień, a ich istotę można streścić słowami św. Ignacego: Tutaj prosić o dogłębne poznanie Pana, który dla mnie stał się człowiekiem, abym go więcej kochał i więcej szedł w jego ślady [CD 104]. Zaproszenie skierowane jest do tych, którzy przeżyli już Fundament i I tydzień.

 

Forma: treści II i III tygodnia ĆD rozłożone zostały na dwie części, które trwać będą po cztery dni (cz 2: 25-29 stycznia 2018). Proponujemy taki sposób odbycia rekolekcji dla osób, które nie mogą pozwolić sobie czasowo na przeżycie rekolekcji 8-dniowych proponowanych przez inne domy rekolekcyjne.

 

 

 

listopad

 

 

 

3-5 Dziewictwo to dziwactwo? Sesja formacyjna dla dziewic konsekrowanych

 

Proponujemy dla kobiet, które podjęły ten styl życia konsekrowanego dwa dni modlitwy i ucieszenia się darem takiego powołania i podzielenia się między sobą doświadczeniem własnej drogi.

 

 

 

17-19 I tydzień Ćwiczeń Duchowych - cz. 2(rekolekcje ignacjańskie)

 

 

 

24-26 Fundament – pierwsza seria, cz. 2 (rekolekcje ignacjańskie)

 

 

 

grudzień

 

 

 

2 adwentowy dzień skupienia dla mężczyzn

 

Cel: Adwent zachęca do zatrzymania się na chwilę.

 

Forma: odbędą się konferencje, praca w grupach, Eucharystia i możliwość adoracji czy też przystąpienia do sakramentu pokuty. Czas trwania 9:00 15:00. Prowadzący: o. Robert Więcek i inni jezuici posługujący w parafii Matki Boskiej Kochawińskiej w Gliwicach.

 

 

 

16 Adwentowy dzień skupienia dla kobiet

 

Cel: zapraszamy na chwilę zatrzymania się. Formuła dni skupienia rozwija się od 3 lat.

 

Forma: konferencje, prace warsztatowe, Eucharystia, możliwość adoracji czy przystąpienia do sakramentu pokuty. Czas trwania 9:00 - 15:00.

 

Prowadzący: o. Robert Więcek i inni jezuici posługujący w parafii Matki Boskiej Kochawińskiej w Gliwicach.

 

 

 

styczeń 2018

 

 

 

17-21 Rekolekcje ignacjańskie z Bibliodramą

 

Cel: mobilizacja do twórczego wysiłku, który prowadzi ku bardziej autentycznemu, szczeremu spotkaniu z Bogiem i z sobą samym poprzez konfrontację z naszymi trudnymi relacjami, ze schematami reagowania emocjonalnego, z wewnętrznymi konfliktami . Uczenie się wewnętrznego wyciszenia, ćwiczenie koncentracji uwagi, trwania przed Bogiem w uważności, modlitwie i w pokoju z sobą.

 

Forma: łączenie doświadczenia bibliodramy i rekolekcji kontemplatywnych według O. Jalicsa sj. To, co św. Ignacy proponuje w Ćwiczeniach jako „obraz” („scenę wewnętrzną”) jest w bibliodramie przenoszone „na zewnątrz”, ukonkretnione w materialnej rzeczywistości. Zachodzi tu szczególny proces „zastosowania zmysłów” (z wykorzystaniem ruchu, przestrzeni, rytmu, koloru i tworzenia scen, które pozwalają odnaleźć się w biblijnych postaciach np. Marii Magdaleny, św. Piotra, Szymona Cyrenejczyka, czy nawróconego setnika, „którzy grzeszą, ale przez to są nam szczególnie bliscy"). W tej formie rekolekcji proces grupowy i proces indywidualny współdziałają ze sobą pomagając nam zobaczyć to, co nas od Boga oddala oraz odnaleźć drogę duchowego rozwoju - zbliżenia się do Boga.

 

Prowadzący: Krystyna Sztuka, dr psychologii, arteterapeuta, bibliodramatysta, Częstochowa; Peter P. Varga, dr hab., psychodramatysta, Budapeszt

 

Zapisy: k.sztuka@bibliodrama.org

 

 

 

26-28 I tydzień Ćwiczeń Duchowych - cz. 3(rekolekcje ignacjańskie)

 

 

 

luty

 

 

 

31.01- 4.02 Rekolekcje o przebaczeniu

 

Cel: proponujemy 4-dniowe rekolekcje zamknięte o uzdrowieniu wewnętrznym. Pojęcie „modne” i dlatego niekiedy rozumiane w sposób „magiczny”. Celem rekolekcji jest wprowadzenie uczestników na drogę prawdziwego uzdrowienia. Pierwszym krokiem jest przejście od nienawiści do przebaczenia. Poszczególne kroki zostaną omówione w teorii (kilkanaście konferencji) i zastosowane praktycznie w dalszej części sesji.

 

Forma: Eucharystia, modlitwa przed Najśw. Sakramentem, modlitwa o uwolnienie i uzdrowienie w trakcie trwania rekolekcji.

 

Prowadzący: o. Robert Więcek, jezuita

 

 

 

7-11 II i III tydzień Ćwiczeń Duchowych - cz. 2 (rekolekcje ignacjańskie)

 

 

 

16-18 Geniusz w sercu dziecka – jak go wydobyć? (warsztaty dla twórczych mam i ojców)

 

Cel: być rodzicem w profesjonalny sposób na miarę wyzwań, jakie stawia nam współczesny świat, kultura i ekonomia.

 

Niektóre tematy: mądrość i miłość podstawą wychowania dzieci; budowanie dyscypliny i stawianie granic; bycie twórczą matką i ojcem, twórcze wychowywanie dzieci; radość z bycia rodzicem.

 

Forma: wprowadzenia, praca w grupach.

 

Prowadzący: Marzena i Maciej Petela, szczęśliwi rodzice 5 dzieci, zaangażowani członkowie Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie, współpracują z Fundacją Misja Służby Rodzinie i Inicjatywą Tato.Net. Prowadzą warsztaty, konferencje oraz rekolekcje dla mam, ojców, rodziców i całych rodzin.

 

 

 

 

 

23-25 Obaj marnotrawni – powrót do domu (rekolekcje wielkopostne)

 

Cel: tyle dróg ile osób, a wszystkie prowadzą do jednego celu – powrotu do domu Ojca; tekst podstawowy to rozdział 15 ewangelii Łukasza – o dwóch synach i ojcu… .

 

Forma: wprowadzenia do modlitwy, medytacje kierowane, adoracje, konferencje, w których dotkniemy osób i postaw przedstawionych w ewangelii Łukasza. Nie zabraknie Eucharystii jako ukoronowania drogi do domu.

 

Prowadzący: o. Robert Więcek, jezuita; Łucja Grekowicz OV, teolog

 

 

 

marzec

 

 

 

3 Wielkopostne skupienie dla mężczyzn

 

Drugie zaproszenie dla mężczyzn do zatrzymania się pośród pośpiechu tego świata. Warto poświęcić te kilka godzin (od 9:00 do 15:00) na inny typ aktywności.

 

 

 

9-11 Fundament – druga seria, cz. 1 (rekolekcje ignacjańskie)

 

Druga część w tej serii odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia 2018.

 

 

 

16-18 Pięć języków miłości – rzecz o więzi małżeńskiej (warsztaty dla małżonków)

 

Cel: zastanowimy się jak przeżyć małżeństwo, aby doświadczyć w tej najbliższej relacji tego, co najlepsze.

 

Forma: wspólnie przyjrzymy się temu, co nas różni (ale nie dzieli), a także poszukamy tego, co buduje więź małżeńską niezależnie od stażu bycia razem. Poznamy sposoby na to, jak komunikować się, aby frustrację z powodu braku zrozumienia zamienić na satysfakcję bycia razem, aby rozumieć i być rozumianym. Dotkniemy między innymi wdzięczności, aby zobaczyć, jak ta postawa zmienia rzeczywistość.
Prowadzący: Alicja-Synowiec, psycholog z kilkunastoletnim stażem pracy. Obecnie związana z Manresą, Jezuickim Centrum Pomocy Psychologicznej i Duchowej w Krakowie, gdzie od 5 lat prowadzi warsztaty rozwoju psychologiczno-duchowego „12 kroków ku pełni życia”. Żona, mama Szymona i Kacpra.

 

 

 

24 Wielkopostne skupienie dla kobiet

 

Ponowne zaproszenie do zatrzymania się i spojrzenia na dar powołania do bycia kobietą, żoną, matką – czyli spotkanie z Bogiem, samym sobą i bliźnim. Skupienie trwa od 9.00 do 15.00.

 

 

 

 

 

kwiecień

 

 

 

13-15 Zaskoczony Radością. Ewangelia według C. S. Lewisa. (sesja formacyjna)

 

C. S. Lewis, choć chrześcijaninem został dopiero jako dorosły człowiek, już wcześniej doświadczał tego, co opisywał jako Radość. Znany jest dziś wielu osobom przede wszystkim jako autor napisanych dla dzieci „Opowieści z Narnii”, ale zdecydowana większość tego, co napisał na temat wiary, kierowana była do dorosłych. Zapraszam na sesję formacyjną, podczas której będzie można poznać głębiej – i przemodlić – treść wielu spośród jego inspirujących książek.

 

Prowadzący: o. Mirosław Bożek, jezuita

 

 

 

20-22 Fundament – druga seria, cz. 2 (rekolekcje ignacjańskie)

 

 

 

maj

 

 

 

17-20 Choć Niewidzialny to Obecny – rekolekcje filmowe dla dorosłych.

 

W oczekiwaniu na Zesłanie Ducha Świętego pochylimy się nad słowami i obrazami – to właśnie poprzez nie działa Boży Duch w naszych sercach. W ramach rekolekcji wprowadzenia, adoracja, Eucharystia i czuwanie nocne w kościele parafialnym.

 

Prowadzący: o. Robert Więcek, jezuita; Łucja Grekowicz OV, teolog

 

 

 

czerwiec

 

 

 

1-6 Fundament w całości

 

 

 

15-23 I i II tydzień Ćwiczeń duchowych w całości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

warsztaty Katarzyna Kubit

 

 

 

-PUZZLife – poukładaj życie w SENS” - warsztaty

 

Cykl siedmiu 3-godzinnych warsztatów ukierunkowanych na lepsze dopasowanie siebie jako „właściwej osoby na właściwym miejscu” – w pracy, w życiu i w relacjach.

 

Warsztaty tworzą cykl - są tak ułożone, że można wziąć udział we wszystkich lub w jednym wybranym temacie (w ramach dostępności miejsc) – max. 16 osób.

 

Dla kogo: dla osób, które odczuwają tęsknotę za czymś, czego w życiu do końca nie realizują, a czego w głębi serca pragną

 

Forma: warsztaty, praca indywidualna, w parach, podgrupach, w grupie

 

Czas trwania: każdy warsztat trwa 3h (18.00-21.00)

 

Prowadząca: Katarzyna Kubit, trener warsztatu, nauczyciel, coach rozwoju zawodowego, (tłumacz, filolog, italianista i iberysta)

 

 

 

Warsztat 1 – 7.09.2017: „Spełnienie - czyli co?” Moje życie i praca pod lupą.

 

Warsztat 2 – 5.10.2017: „Taka PRACA nie ma sensu! – kiedy praca staje się udręką…

 

Warsztat 3 – 2.11.2017: „PRACA – RÓB TO, DO CZEGO JESTEŚ STWORZONY!”

 

Warsztat 4 – 7.12.2017: „ZMIANA: Może i bym coś zmienił/a, ale… nie wychodzi”.

 

Rzecz (nie tylko) o postanowieniach noworocznych.

 

Warsztat 5 – 4.01.2018: MARZENIA

 

Warsztat 6 – 1.02.2018: BLOKADY W GŁOWIE – kiedy przekonania i myśli paraliżują wypełnianie życiowej misji, wizji, celów i marzeń. Strach i opór przed zmianą.

 

Warsztat 7 – 1.03.2018: „JA w relacjach z innymi”

 

 

 

warsztaty Patrycja Wnuk

 

Temat: Kobieta na współczesnej karuzeli życia - początek naszej drogi w poznawaniu siebie

 

Dla kogo: … dla kobiet, które nie chcą siedzieć już tylko w "dobrze wygrzanym i znanym fotelu, zwanym - dobrze mi z tym co wiem o sobie", dla tych które chcą po prostu zrobić coś dla siebie, które chcą przyjrzeć się sobie w różnych lustrach (max 12 uczestniczek).

 

Forma: warsztatowo – ćwiczeniowa, mini wykłady, praca własna uczestniczek, dyskusja, refleksja.

 

Czas trwania: każdy warsztat trwa 5h

 

Prowadząca: Patrycja Wnuk, trener biznesu, coach, doradca rozwoju zawodowego i wizerunku

 

 

 

Warsztat 1 – 9.09.2017: Komunikacja między kobietami – pełnione role.

 

Warsztat 2 – 14.10.2017: Kim jestem to kwestia wyboru.

 

Warsztat 3 – 4.11.2017: Świat stylizacji – makijaż, ubiór, krój…

 

Warsztat 4 – 9.12.2017: Decyduję za siebie i o sobie.

 

Warsztat 5 – 13.01.2018: Emocje to wulkan do okiełznania.

 

Warsztat 6 – 15.02.2018: Kobieta z duszą.

 

Warsztat 7 – 15.03.2018: Skąd się biorą fajne kobiety?

 

Warsztat 8 – 7.04.2018: Po co nam faceci?

 

 

 

Zapisy przez cały rok: ckid.theotokos@gmail.com

 

albo 797 907 741