Wypalenie zawodowe - drogi wyjścia - warsztaty

 

"Wypalenie zawodowe - drogi wyjścia"

 

Program ośmiu psychoedukacyjnych warsztatów ukierunkowanych na wypracowanie strategii wyjścia z wypalenia zawodowego.

 

 

 

Zaplanowany cykl 8 spotkań stanowi całość i jest formą wsparcia w sytuacji kryzysowej. Nie jest propozycją terapii grupowej.

 

 

 

Dla kogo: dla osób z poczuciem niezgodności z wykonywaną pracą, wyczerpanych, ze spadkiem zaangażowania, narastającą frustracją i utratą pewności siebie

 

Forma: warsztaty, praca indywidualna, w parach, podgrupach, w grupie

 

Czas trwania: każdy warsztat trwa 4h (soboty 9.00-13.00)

 

Grupa max. 14 osób

 

Prowadząca: Katarzyna Kubit, trener warsztatu, coach rozwoju zawodowego, coach kryzysowy, tłumacz, filolog (italianista i iberysta)

 

 

 

1) Wypalenie - czy jestem wypalony lub zagrożony wypaleniem? 29 IX

 

Czym jest wypalenie zawodowe, drogi wyjścia. Charakterystyka kryzysu.

 

2-3) Relacja: ja i praca - 6 strategii poprawienia relacji z pracą. 27 X, 24 XI

 

4-5-6) Wypalenie zawodowe a moja świadomość siebie w relacji ze sobą i z innymi. Twórczość i jej rola w wyjściu z wypalenia. Odporność psychiczna. 15 XII, 26 I, 2 III

 

7) Praca a poczucie szczęścia w życiu. 30 III

 

8) Rób to, do czego jesteś stworzony! 27 IV

 

 

 

Informacje i zapisy: k.kubit@op.pl