Newsy
Wizyty
Dziś: 64Wszystkie: 326535

Rekolekcje ignacjańskie z Bibliodramą 17-21.01.2018

REKOLEKCJE » Rekolekcje ignacjańskie z Bibliodramą 17-21.01.2018

 

17-21.01.2018 Rekolekcje ignacjańskie z Bibliodramą

 

Cel: mobilizacja do twórczego wysiłku, który prowadzi ku bardziej autentycznemu, szczeremu spotkaniu z Bogiem i z sobą samym poprzez konfrontację z naszymi trudnymi relacjami, ze schematami reagowania emocjonalnego, z wewnętrznymi konfliktami . Uczenie się wewnętrznego wyciszenia, ćwiczenie koncentracji uwagi, trwania przed Bogiem w uważności, modlitwie i w pokoju z sobą.

 

Forma: łączenie doświadczenia bibliodramy i rekolekcji kontemplatywnych według O. Jalicsa sj. To, co św. Ignacy proponuje w Ćwiczeniach jako „obraz” („scenę wewnętrzną”) jest w bibliodramie przenoszone „na zewnątrz”, ukonkretnione w materialnej rzeczywistości. Zachodzi tu szczególny proces „zastosowania zmysłów” (z wykorzystaniem ruchu, przestrzeni, rytmu, koloru i tworzenia scen, które pozwalają odnaleźć się w biblijnych postaciach np. Marii Magdaleny, św. Piotra, Szymona Cyrenejczyka, czy nawróconego setnika, „którzy grzeszą, ale przez to są nam szczególnie bliscy"). W tej formie rekolekcji proces grupowy i proces indywidualny współdziałają ze sobą pomagając nam zobaczyć to, co nas od Boga oddala oraz odnaleźć drogę duchowego rozwoju - zbliżenia się do Boga.

 

Prowadzący: Krystyna Sztuka, dr psychologii, arteterapeuta, bibliodramatysta, Częstochowa; Peter P. Varga, dr hab., psychodramatysta, Budapeszt

 

Zapisy: k.sztuka@bibliodrama.org