Program 2019-2020

 

 

wrzesień

 

 

 

13-15.09. Fundament – pierwsza seria, cz. 1 (rekolekcje ignacjańskie).

 

Na odpowiedź o cel istnienia odpowiada św. Ignacy Loyola proponując rozważenie Fundamentu. Odbywa się to w dwa weekendy (drugi 25-27.10.2019). Intensywny czas spotkania ze słowem Bożym i adoracja Najświętszego Sakramentu. W milczeniu. Rozmowa z kierownikiem duchowym.

 

 

 

20-22.09. I tydzień Ćwiczeń Duchowych - cz. 1.

 

Cel: Pierwszy Tydzień Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego to zaproszenie do tego, by stanąć w świetle Bożego miłosierdzia wobec rzeczywistości swojego grzechu. Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze przeżycie Fundamentu.

 

Forma: treści I tygodnia CD rozłożone zostały na trzy weekendy. (cz. 2: 15-17.11.2019; cz. 3: 17-19.01.2020). Proponujemy taki sposób odbycia rekolekcji dla osób, które nie mogą pozwolić sobie czasowo na przeżycie rekolekcji 8-dniowych proponowanych przez inne domy rekolekcyjne.

 

 

 

27-29.09. Ikona nie ręką ludzką uczyniona - warsztaty pisania ikon dla początkujących

 

Cel: poznanie podstaw teologii i warsztatu pisania ikon.

 

Forma: wykłady, zajęcia praktyczne z pisania ikon. Czas trwania: około 24 godzin zegarowych w ramach trzech dni (od piątku po południu do niedzieli włącznie).

 

Przykładowe tematy: biblijne podstawy kultu ikony, modlitwa ikonografa, wykonanie grafiji, teologia rysunku.

 

Prowadząca: Jolanta Świątkiewicz, ikonograf, wykładowca Śląskiej Szkoły Ikonograficznej.

 

Warsztaty kończą się poświęceniem ikon i otrzymaniem świadectw ukończenia. (mininum 10 osób max 17 osób)

 

 

 

 

 

październik

 

 

 

5-6.10. Od postawy do po(d)stawy… szkoła modlitwy I.

O modlitwie nigdy dosyć – w teorii i praktyce o postawach na modlitwie. Postawie, która do podstawy prowadzi. Poprowadzi o. Robert Więcek SJ, Łucja Grekowicz OV.

 

 

 

 

11-13.10. Odkryj swoje kobiece serce– warsztaty dla kobiet, które pragną uczynić krok dalej na drodze w przeżywaniu poczucia swojej wartości, kobiecości i niepowtarzalności oraz odkrywaniu siebie jako daru od Stwórcy. Prowadzi Małgorzata Mazur.

 

 

 

16-20.10. II i III tydzień Ćwiczeń Duchowych - cz. 1.

 

Cel: kolejne etapy Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli to drugi i trzeci tydzień, a ich istotę można streścić słowami św. Ignacego: Tutaj prosić o dogłębne poznanie Pana, który dla mnie stał się człowiekiem, abym go więcej kochał i więcej szedł w jego ślady [CD 104]. Zaproszenie skierowane jest do tych, którzy przeżyli już Fundament i I tydzień.

 

Forma: treści II i III tygodnia CD rozłożone zostały na dwie części, które trwać będą po cztery dni (cz 2: 5-9.02.2020). Proponujemy taki sposób odbycia rekolekcji dla osób, które nie mogą pozwolić sobie czasowo na przeżycie rekolekcji 8-dniowych proponowanych przez inne domy rekolekcyjne.

 

 

 

25-27.10. Fundament – pierwsza seria, cz. 2 (rekolekcje ignacjańskie)

 

 

 

 

 

listopad

 

 

 

9-10.11. Słodko-słone dla ciała i ducha - warsztaty kulinarne. Poprowadzi Łucja Grekowicz OV. Część duchową o. Robert Więcek SJ.

 

 

 

15-17.11.I tydzień Ćwiczeń Duchowych - cz. 2 (rekolekcje ignacjańskie)

 

 

 

23-24.11.Tryptyk biblijny Człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi – sesja formacyjna o Bożym działaniu w życiu… Józef Egipski, Jonasz, Paweł Apostoł Narodów. Czy to możliwe, że X=XI+I? Prowadzi o. Paweł Adamarek, jezuita.

 

 

 

grudzień

 

 

 

7.12. dzień skupienia dla kobiet

 

14.12. dzień skupienia mężczyzn

 

 

 

styczeń 2020

 

 

 

17-19.01. I tydzień Ćwiczeń Duchowych - cz. 3 (rekolekcje ignacjańskie)

 

22-26.01. Synteza klasyczna Ćwiczeń Duchowych 1 część; rekolekcje ignacjańskie dla tych, co już przeszli wszystkie tygodnie, a chcą kontynuować ten tym formacji duchowej (2 część 3-7.06.)

 

 

 

luty

 

 

 

1-2.02.Od słowa do Słowa… - szkoła modlitwy II.

W drugiej części uczyć się będziemy przechodzenia od gadania do trwania. Wszystko w równowadze, by nie pominąć ważnych elementów i nadać im właściwe kierunki i miary. Poprowadzi o. Robert Więcek SJ, Łucja Grekowicz OV.

 

 

 

5-9.02. II i III tydzień Ćwiczeń Duchowych - cz. 2 (rekolekcje ignacjańskie)

 

 

 

14-16.02. Kamyk w bucie - rekolekcje dla małżeństw.

Od miłości zaczniemy i przejdziemy do pytań: Da się przeżyć kryzys? Czy można być mądrymi po szkodzie? Jak wyjmować drzazgi z oczu i kamyki z buta? Prowadzi o. Robert Więcek SJ.

 

 

 

marzec

 

 

29.02.-1.03. Pięć krużganków – rekolekcje wielkopostne.

Na początku Wielkiego Postu warto przyjrzeć się przestrzeniom niosącym uzdrowienie, a danych nam w Kościele (ambona, ołtarz, tabernakulum, konfesjonał, zakrystia). Poprowadzi o. Robert Więcek SJ, Łucja Grekowicz OV.

 

 

 

6-8.03. Fundament – druga seria, cz. 1 (rekolekcje ignacjańskie – cz. 2 – 15-17.05.)

 

 

 

14.03. wielkopostne skupienie dla kobiet

 

21.03. wielkopostne skupienie dla mężczyzn

 

 

 

kwiecień

 

 

 

3-5.04. Od Ogrójca do Golgoty – rekolekcje na progu Wielkiego Tygodnia.

Droga do przejścia krótka, a jakże obfita w treść. Potrzebuje czasu. Proponujemy m.in. nocne czuwanie w Ogrójcu, przyjrzenie się poszczególnym scenom i osobom Męki Pańskiej. Poprowadzą o. Robert Więcek SJ i Łucja Grekowicz OV.

 

 

 

23-26.04. IV tydzień rekolekcji ignacjańskich (1 część) – zapraszamy do spotkania i kontemplacji Zmartwychwstałego. Także w milczeniu i przy pomocy kierownika duchowego. 2 część: 18-21.06.2020

 

 

 

maj

 

 

 

15-17.05. Fundament – druga seria, cz. 2 (rekolekcje ignacjańskie)

 

 

 

23-24.05. A myśmy się spodziewali - rekolekcje wielkanocne. By nie utracić z obawy przed… spotkań ze Zmartwychwstałym.

 

 

 

czerwiec

 

 

 

3-7.06. Synteza klasyczna Ćwiczeń Duchowych 2 część (rekolekcje ignacjańskie dla tych, co już przeszli wszystkie tygodnie CD)

 

 

 

19-21.06.IV tydzień rekolekcji ignacjańskich (2 część)

 

 

 

20.06. Czemu Matka Dobrej Drogi? - jednodniowa sesja o świecie ikony. Prowadzi Jola Świątkiewicz, ikonograf. W sobotę wieczorem śpiewać będziemy akatyst (pieśń ku czci Najświętszej Maryi Panny).

 

 

 

sierpień:

 

 

 

24-31.08. Na całość i w całościwarsztaty pisani ikon dla zaawansowanych. Wejście w głąb teologii i warsztatu pisania ikon. Kilkudniowy wysiłek z pięknym owocem ikony w dłoniach napisanej własnymi rękami. Prowadzi Jolanta Świątkiewicz, ikonograf, wykładowca Śląskiej Szkoły Ikonograficznej (grupa 10-17 osób).