II i III tydzień Cwiczeń Duchowych - cz.1

REKOLEKCJE » II i III tydzień Cwiczeń Duchowych - cz.1

16-20.10. II i III tydzień Ćwiczeń Duchowych - cz. 1.

 

Cel: kolejne etapy Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli to drugi i trzeci tydzień, a ich istotę można streścić słowami św. Ignacego: Tutaj prosić o dogłębne poznanie Pana, który dla mnie stał się człowiekiem, abym go więcej kochał i więcej szedł w jego ślady [CD 104]. Zaproszenie skierowane jest do tych, którzy przeżyli już Fundament i I tydzień.

 

Forma: treści II i III tygodnia CD rozłożone zostały na dwie części, które trwać będą po cztery dni (cz 2: 5-9.02.2020). Proponujemy taki sposób odbycia rekolekcji dla osób, które nie mogą pozwolić sobie czasowo na przeżycie rekolekcji 8-dniowych proponowanych przez inne domy rekolekcyjne.

Zapisy:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdFPU7u-jJUL4zCWHauzRrfe8ZwcsHise8rfIm13muaVwBXg/viewform?usp=sf_link