I tydzień Cwiczeń Duchowych - cz. 1

REKOLEKCJE » I tydzień Cwiczeń Duchowych - cz. 1

20-22.09. I tydzień Ćwiczeń Duchowych - cz. 1.

 

Cel: Pierwszy Tydzień Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego to zaproszenie do tego, by stanąć w świetle Bożego miłosierdzia wobec rzeczywistości swojego grzechu. Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze przeżycie Fundamentu.

 

Forma: treści I tygodnia CD rozłożone zostały na trzy weekendy. (cz. 2: 15-17.11.2019; cz. 3: 17-19.01.2020). Proponujemy taki sposób odbycia rekolekcji dla osób, które nie mogą pozwolić sobie czasowo na przeżycie rekolekcji 8-dniowych proponowanych przez inne domy rekolekcyjne.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoiOBtj999kNuJ3owFsQLp8Xx4m3oT-4Yp1rlX2bb21XAFkA/viewform?usp=sf_link