7 kwietnia 2018 konferencja Psychoterapia - szansa rozwoju czy zagrożenie dla wiary?

7 kwietnia 2018 konferencja
Psychoterapia - szansa rozwoju czy zagrożenie dla wiary?

http://www.wiara-psychoterapia.pl/