Ogłoszenia

 KWIECIEŃ

 

 1 Wielkopostne skupienie dla kobiet

Ponowne zaproszenie do zatrzymania się i spojrzenia na dar powołania do bycia kobietą, żoną, matką – czyli spotkanie z Bogiem, samym sobą i bliźnim. Skupienie trwa od 10.00 do 15.00.

Gościem skupienia będzie dr Wanda Półtawska, która wygłosi 2 konferencje.

 

 

 

7 Profesjonalna obsługa sekretariatu - warsztaty jednodniowe

 Termin i miejsce szkolenia: 07 kwietnia 2017 r. godzina:od 9.00 do 15.00, Gliwice- Centrum Kształcenia i Dialogu THEOTOKOS, ul. Kopernika 63a

 Osoba do kontaktu: Zofia Todoruk, Tel: 785 916 385

 Cena szkolenia:350. zł brutto, w tym poczęstunek i materiały szkoleniowe.

 Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat.

 Organizator: Firma PROGRESSUS Centrum Szkoleń

 Prowadzący i autor warsztatów: Agnieszki Pilińskiej-Kępowicz, Konsultant i Trener szkolący od kilku lat zarówno administrację publiczną jak i pracowników przedsiębiorstw.

 Zakres warsztatów: Profesjonalna obsługa sekretariatu w administracji publicznej i przedsiębiorstwach oraz radzenie sobie z trudnym klientem. Zapraszamy tych, którzy się tym zajmują, jak również osoby, które chcą w przyszłości pracować w tym zawodzie.

 Nota o prowadzącej:

 Przez wiele lat była trenerem wewnętrznym Urzędu Służby Cywilnej (USC), a następnie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Od początku swojej kariery zawodowej związana była z administracją publiczną m. in.: poprzez wdrażanie ustawy o służbie cywilnej, w tym projektowanie polityki Zarządzania Zasobami Ludzkimi, brała udział w projektowaniu i wdrożeniu systemu ocen pracowniczych i polityki szkoleniowej, polityki rekrutacyjno – selekcyjnej, koordynacji procesów tworzenia opisów stanowisk pracy oraz wartościowania, a także współpracowałam w ramach brytyjskiego projektu twinningowego poświęconego development center. Zatrudniona była kolejno w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE), Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) a następnie Ministerstwie Spraw Zagranicznych (MSZ) realizując szerokie spektrum zadań z zakresu wdrażania narzędzi z zakresu polityki zarządzania zasobami ludzkimi (na stanowiskach samodzielnych i zarządzających).

 

29-30 Być kobietą… jak być spełnioną iradosną(warsztaty dla kobiet)

Cel: kobiety są uczestniczkami różnych ról życiowych: żony, matki, córki, przyjaciółki; także kobiety aktywne zawodowo. Jak to pogodzić? Albowiem tylko szczęśliwa kobieta da szczęście tym, pośród których żyje.

Niektóre tematy: poznanie faz w życiu kobiety i odpowiadających im zadań i potrzeb; zgłębienie zasad pomagających w pełnieniu ról życiowych; wpływ aktywności fizycznej na samopoczucie (zdrowe jedzenie); tworzenie planu dla siebie.

Forma: wykłady, praca indywidualna, ćwiczenia zespołowe. Czas trwania: 18 godzin zegarowych w ramach dwóch dni.

Prowadząca: Iwona Jaskulska, psycholog.

Zapisy u prowadzącej: iwona_jaskulska@wp.pl lub telefonicznie 601988410

 

MAJ

 

 19-21 Fundament – druga seria, cz. 2 (rekolekcje ignacjańskie)

 

CZERWIEC

 2-4 Kurs „Nowe Życie z Bogiem” (rekolekcje ewangelizacyjne)

Cel: ...ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami... (Dz 1,8). W ramach uroczystości Zesłania Ducha Świętego proponujemy przeżycie kursu „Nowe Życie z Bogiem”. Kurs ten pomaga w doświadczeniu osobistego spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym, który pragnie dawać każdemu z nas życie w obfitości. Dochodzi do wydarzenia, do przemiany serca w Duchu Świętym: „dziś”.

Forma: konferencje, wprowadzenie do modlitwy, modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, a także czuwanie nocne przed Zesłaniem Ducha Świętego, w trakcie którego będzie modlitwa o wylanie darów Ducha.

Prowadzący: Szkoła Nowej Ewangelizacji im. św. Kingi z Nowego Sącza, której początki działalności sięgają 1996 roku, a także ks. Maciej Skoczeń, opiekun SNE z ramienia biskupa i o. Robert Więcek, jezuita.

 

16-18 „Bartymeusz”(rekolekcje biblijne)

Cel: w czasie tych rekolekcji pragniemy zaprosić do skupienia się na postaci Bartymeusza i jego wyjątkowym spotkaniu z Jezusem.

Forma: poprzez intensywne rozważanie tego fragmentu Pisma Świętego metodami lectio divina i medytacji ignacjańskiej będziemy szukać odpowiedzi na zadane przez Chrystusa pytanie: „Co chcesz, abym ci uczynił?”

Prowadzący: Łucja Grekowicz, teolog oraz o. Robert Więcek, jezuita, proboszcz parafii Matki Bożej Kochawińskiej w Gliwicach.

 

 

LIPIEC

 

30.06.-5.07 - Fundament

 

7-15.07. - I tydzień Ćwiczeń Duchowych

 

21-29.07- II tydzień Ćwiczeń Duchowych

 

 

Zapisy przez cały : ckid.theotokos@gmail.com

 

albo 797 907 741