Ogłoszenia

 

Plan roczny 2014/15

 

luty 2015

 

6-8.02. I tydzień – rekolekcje ignacjańskie (III część)

 

13-15.02. Mama – najlepszy zawód na świecie warsztaty dla twórczych mam (II edycja)

 

 20-22.02. Spowiedź = spotkanie – sesja wielkopostna

 Spowiedź to jeden z siedmiu sakramentów, które dostaliśmy od Boga w prezencie, aby pomagał nam na drodze do Niego. Bywa jednak przez nas różnie traktowana: jako ciężki obowiązek; jako wyuczona w dzieciństwie praktyka; jako wymóg do ślubu, chrztu i innych ceremonii kościelnych. Rzadko doświadczamy jej jako miejsca naszego spotkania z Bogiem, miejsca uzdrowienia i przemiany. Często spowiadamy się także wyuczonymi w dzieciństwie regułkami zapominając nieco, że już dawno nie jesteśmy dziećmi. Jak więc korzystać z tego sakramentu? Jak dobrze i owocnie się do niego przygotować? Na te i inne pytania będziemy szukać odpowiedzi w proponowanym skupieniu. Prowadzi o. Mirosław Bożek, jezuita, dyrektor programowy THEOTOKOS, duszpsterz w Gliwicach.

 

28.02.1.03 Komunikacja, spotkanie, relacja - sesja formacyjna

 Celem sesji jest pełniejsze zrozumienie dialogu jako sposobu prowadzącego do spotkania człowieka z człowiekiem i człowieka z Bogiem. Dialog, w którym zachowane jest pierwszeństwo słuchania przed mówieniem prowadzi bo budowania relacji, której podtrzymywanie jest zależne od tego jak się komunikujemy. Sesja warsztatowo-formacyjna pozwalająca na refleksję i pogłębienie szansy na spotkanie z samym sobą, z Bogiem, z drugim człowiekiem. Treści będą proponowane w formie warsztatów i pracy indywidualnej.

 Prowadzący Ewa Dybowska, pedagog, wykładowca Akademii Ignatianum w Krakowie, członek Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego.

 

marzec

 

6-8.03. Sztuka rozeznawania duchowego... - sesja formacyjna

 Na podstawie reguł rozeznawania, które św. Ignacy Loyola przekazał Kościołowi w książeczce Ćwiczeń duchownych będziemy odkrywać arkana sztuki rozeznawania duchowego opartego na przeżywaniu Bożej obecności i szukaniu woli Bożej. Poruszymy też problem pozornego dobra i podstawowych strategi działania złego ducha.

 Sesję poprowadzi o. Krzysztof Dyrek, jezuita, znawca duchowości ignacjańskiej i psycholog. Obecnie posługuje w Centrum Duchowości w Częstochowie.

 

20-22.03. Fundament – rekolekcje ignacjańskie. Druga część drugiej serii.

 

kwiecień

 

17-19.04. Fundament – rekolekcje ignacjańskie – trzecia seria

 

24-26.04. Jak żyć po ignacjańsku? - sesja formacyjna

 Prowadzący, o. Jacek Drabik, jezuita, znawca duchowości ignacjańskiej, obecnie posługujący jako duszpasterz akademicki w opolskim „Xaverianum” proponuje nam kilka etapów wędrówki drogą św. Ignacego Loyoli. Wskaże kamienie milowe, do których możemy się odnosić: co znaczy pomagać innym, jak i dlaczego warto być wdzięcznym, na czym polega kontemplacja, dlaczego i do czego otrzymaliśmy dar dokonywania wyborów i jak stawiać opór złemu.

 

maj

 

8-10.05. Razem przed Bogiem i do Boga - warsztaty przedmałżeńskie

 Celem kursu jest dobre przygotowanie do wejścia w życie w małżeństwie. Zobaczymy ważność osobistej relacji z Bogiem i teologię małżeństwa. Inne tematy dotyczą lepszego poznawania siebie i przyszłego współmałżonka, poprawa jakości komunikacji, etapy etapów miłości małżeńskiej. Zajmiemy się katolicką etyką małżeńską i duchowy wymiarem małżeństwa. Zajęcia prowadzą świeccy wraz z ojcami jezuitami w formie konferencji i warsztatów. Podstawowym ”narzędziem” w czasie tych warsztatów jest dialog pomiędzy narzeczonymi.

 Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego i przeżyciu dnia skupienia.

 

15-17.05. Perełki ignacjańskie – sesja formacyjna

 Duchowy syn św. Ignacego Loyoli nieustannie odkrywa otwartość Założyciela Towarzystwa Jezusowego na natchnienia Ducha Świętego. Niektóre rzeczy, które nam zostawił tchną dotykiem wieczności i możemy je odnosić do każdego pokolenia.

 Prowadzący podzieli się niektórymi perełkami ignacjańskimi, którymi stara się żyć na co dzień. Co takiego kryje się za tajemniczym terminem preassupponendum? Czy reguły o przystosowaniu są pochwałą postawy kameleona? Czy powtarzanie, zgodnie z łacińską maksymą jest rzeczywiście matką nauki? Na czym polega prowadzenie rachunku sumienia szczegółowego? Czy zasada z czym się kładę z tym wstaję sprawdza się i dziś?

 Sesję poprowadzi o. Robert Więcek, jezuita, dyrektor Centrum.

 

30.05. Magia – cała prawda – sympozjum

 Pragniemy upowszechniać wiedzę na tematy związane z różnego typu zagrożeniami duchowymi. Zwłaszcza tymi, wynikającymi z kontaktu z duchową rzeczywistością demoniczną, poprzez otwarcie się na praktyki okultystyczne. Nie idzie o „straszenie”, ale o „ostrzeganie”, zakładające przekaz rozumowy oraz logiczną argumentację. Nie da się w ciągu jednego dnia wypowiedzieć wszystkiego. Zakładamy chęć zainteresowania słuchaczy całą prawdą o niebezpieczeństwie związanym z praktykowaniem współczesnej magii.

 Integralną częścią każdego z sympozjów jest uroczysta Msza Święta, połączona ze szczególnym zawierzeniem Słuchaczy, Organizatorów i Prelegentów Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski, obranej honorową Patronką sympozjum.

 Sympozjum to jest prowadzone od wielu lat w różnych miastach Polski. Prelegentami są osoby obeznane z zagadnieniami. Przewidziane są też świadectwa ludzi.

 

 czerwiec

 

 6-7.06. Ja Jestem – sesja formacyjna

 W oktawie Bożego Ciała podejmiemy temat Eucharystii i realnej obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Zaprosiliśmy Macieja Bodasińskiego, jednego z autorów filmu Ja Jestem. Podzieli się on swoimi doświadczeniami i świadectwem, a także będzie projekcja wspomnianego filmu. Wieczorem uroczysta Msza św. z tradycyjną procesją wokół kościoła.

 Razem ze wspólnotą parafialną przeżyjemy niedziele ewangelizacyjną. Prowadzący będzie mówił świadectwo na każdej Mszy, a na koniec odbędzie się adoracja eucharystyczna.

 

 12-14.06. Fundament – rekolekcje ignacjańskie. Druga część trzeciej serii.

 

 

Więcej informacji na www.theotokos.org.pl

 

Zapisy przez cały : ckid.theotokos@gmail.com

 

albo 797 907 741